Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na 2.čiastkovú schôdzu Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbariatu a komposesorátu Železník 19.novembra 2022 o 16.00 hod v Kultúrnom dome Železník

ID: 22022

17.10.2022