Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 1.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH 36,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Orlov 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.4.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 16.4.2023

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefániková, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Natur-Pack,a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ DEUS,Blumental Offices

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ JeS financing,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gogoľová 2924/12A, 040 01 Košice-Sever

Dodávateľ - IČO 45951284

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kupná zmluva na mäso a mäsové výrobky MŠ Železník

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ JeS Financing,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gogoľová 2924/12A, 040 01 Košice-Sever

Dodávateľ - IČO 45951284

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit East s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit East s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 046 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.12.2022

Koniec účinnosti 9.3.2023

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH 1 080,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ ML-audit,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo čat.Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 44228805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH 178,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.10.2022

Koniec účinnosti 10.10.2024

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Vijofel trade,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce

Dodávateľ - IČO 36474738

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 164,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020