Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0996 2019/OBEC

ID: ZM-KO-OD-19-0996 2019/OBEC – Kosit East s.r.o.

13.12.2022

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit East s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-0998_SZ

ID: ZM-KO-OD-19-0998_SZ – Kosit East s.r.o.

13.12.2022

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit East s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 046 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb podľa §261,zákona č.423/2015 o štatutárnom audite ,za rok 2021

ID: 652022 – ML-audit

1 080,00 €

13.12.2022

Začiatok účinnosti 9.12.2022

Koniec účinnosti 9.3.2023

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH 1 080,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ ML-audit,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo čat.Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 44228805

Prílohy

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra-Wifi pre Teba-Železník

ID: 2408714076 – Generali Poisťovňa

178,68 €

8.11.2022

Začiatok účinnosti 9.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH 178,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr

ID: 482022 – Vijofel trade

10.10.2022

Začiatok účinnosti 10.10.2022

Koniec účinnosti 10.10.2024

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Vijofel trade,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce

Dodávateľ - IČO 36474738

Prílohy

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-Profi Dodatok č.3 ,zo dňa 7.10.2022 k Poistnej zmluve č.:2407572216

ID: Dodatok č.3 – Generali poisťovňa

164,29 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 7.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 164,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020

Dodatok k zmluve o dodaní tovarov“Wifi pre Teba-Železník“

ID: 1/2022 – WI-NET s.r.o.

12 954,00 €

25.7.2022

Začiatok účinnosti 25.7.2022

Koniec účinnosti 24.7.2027

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ WI-NET s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 47146192

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dodaní tovarov

Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071BYP4

ID: Z311071BYP4 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12 954,00 €

2.6.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Zmluva o grantovom účte -projekt Wifi pre Teba

ID: 11374/13/0122 – Prima banka Slovensko a.s.

28.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu č.ZM-KO-OD-22-0151

ID: ZM-KO-OD-22-0151 – Kosit a.s.

7 761,00 €

8.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti 1.4.2027

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH 7 761,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov

WI-NET

12 954,00 €

4.3.2022

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ WI-NET,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 47146192

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve o dodaní tovarov"Wifi pre Teba-Železník"

Zmluva o dielo, o poskytovaní služieb

KB PROTECT

23,00 €

5.1.2022

Začiatok účinnosti 5.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 5.1.2022

Suma s DPH 23,00 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ KB PROTECT,s r.o.,Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy