Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2019
11-12-2020
Popis
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2019
Zmluvný partner
ML-audit,s.r.o. Ing.Michal Lažo,čat.Nebiljaka 658/7,Svidník
Dátum účinnosti
8. decembra 2020
Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020 ID: 2407572216
02-10-2020
513,49 €
Popis
Poistná zmluva majetku obce
Zmluvný partner
Generali Poisťovňa,a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum účinnosti
28. septembra 2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny ID: 5100260050
02-10-2020
Popis
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Zmluvný partner
VSE a.s.Košice,Mlynská 31, 042 91 Košice,IČO:44483767
Dátum účinnosti
2. októbra 2020