Preskočiť na obsah

Jasličkovanie

Vonku pred dverami domu povie ANJEL. ANJEL: ‚Páni hospodári, či špice, či čujece, či svoju chalúpku vartujece? Či by sce nám nedali jasličky u Vás zabavic? Kec dace, s radojscu Vam zabavíme, kec nedace, šumné Vam podzekujeme a dalej pujdzeme. Dace?

/Oni odpovedia áno, alebo nie. Ak povedia, že „DÁME“, anjel vojde s Betlehemom dnu do miestnosti. V Betleheme zasvieti svetlo. Ostatní stoja vonku./

ANJEL potom spieva: ‚Pretvardo špice a nečujece špivane‘. OSTATNÍ odpovedajú: „S anjelom v noci v tejto častnojsci nad nami.‘ /Dnu vojde prvý Fedor. Zabúcha na dvere s palicou, otvorí a pozdraví./ FEDOR: ‚Daj Pán Boh šťastia: /A zaspieva./ ‚Ja Fedorek švárny, jak kviteček jamy, čo me priozdobil muj klobúčik švárny.‘ /Chodí pritom do kruhu a pobíja s palicou./ „Ešci tu mam brata Stacha, či un nezná o tej novine, že Panna Maria syna porodzila na veľkej žime.‘ /Zabúcha na dvere a povie:/

‚Vojdi, vojdi, bratú Stachu, bo ja prebývam vo veľkom strachu.“

/Dnu vojde Stach. Obrátení sú k sebe krížom a prekladajú si palice a hovoria:/

STACH: ‚A ja Stach jak olovený vták,

nemáš še, bratú Fedoru, na kého volac, ale na mne brata Stacha občekovac?‘

FEDOR: „Nemám, ale zašpivajme sebe pisničku,

jak dvojo šuhaje vhájičku. Nedbáš?“ STACH: „Nedbám.“

/Spievajú obaja, pritom chodia do kruhu:/ ‚Voli, voli, ovce pasii, jak na hurke oheň kládli. Ovčakom nebudzem, nebudzem, na rozbroj nepujdzem, nepujdzem.‘ FEDOR: „Bratú Stachu, dze máš brata Baču?‘ STACH: ‚Tam je za horami, dze mu viľci stado rozehnali.‘ /Potom hovorí:/

„Vojdzi, vojdzi, bratu Baču.“ BAČA: /Dnuka špiva a preplita nohami:/

‚A ja Bača bez korbáča, kozy Vám pajsc nebudzem.

Kozy majú krátke chvosty, ja im vjazac nebudzem.‘ FEDOR: ‚Bratu Bačo, zapomnime na šicke škody

a zašpivajme sebe pisničku,

jak trojo šuhaje v želenim hájičku. Nedbáš?‘ BAČA: „Nedbám.“ /Spievajú všetci traja:/

„Ej stadzi, stadzi, pres ten háj,

skadzi náš Bača ovce hnal,

nebuli to ovce, ovečky,

šejscoch juhasoch frajirečky.‘ FEDOR: „Bratú Bačo, dze máš brata Kubu?“ BAČA: „Tam je za horami, tam mu viľci kubu roztarhali.

Vojdzi, vojdzi, bratú Kubo.‘ /Kubo vojde, ostatní začnú spievať:/

„Dobre Kuba robil, dokiaľ bol mladý,

preskakoval kračky, bučky,ta i poklady,

len to zle urobil, že še neoženil,

pokeľ bul mladý.“

/Počas piesne chodia do kruhu a Kuba podskakuje v strede kruhu./ ANJEL: ‚Sem, sem poce sem, vy pastuškove, a radujce še ľudské synove, narodzilo še nam dieťa z čistej Panny jako kvieťa. Sem, sem poce sem, volám ja Vas sem..‘

/Po piesni sa všetci otočia k Betlehemu a prvý príde Fedor. Pokľakne na koleno a hovorí:/

FEDOR: „Ježišku, Ježišku, ja ci oferujem zlaté jablučko

pre Tvojo šerdečko. Dojsc ci budze, Pane?‘ STACH: ‚Ježišku, Ježišku, ja či oferujem zlate štremfličky

na Tvojo nožičky. Dojsc či budze, Pane?‘ BAČA: ‚Ježišku, Ježišku, ja či oferujem tri hrudky syra

z mojeho majira. Dojsc ci budze, Pane?‘ KUBA: Jezu, Jezu, ja ci oferujem taku klobasu,

že ce z ňu 77-razy opášu. Dojsc ci budze, Pane?‘ /Nakoniec zoberú Betlehem, odchádzajú a pritom spievajú:/ „Dzekujeme my Vám za Vašo dary, ktoré sce nám také bohaté dali. Dobrú noc Vám vinšujeme, ostance v zdravi.‘

Ľudové tradície.

V programe sa predstavia:

ANJEL: Ján BANDŽÁK, ml. GAZDA: Ondrej HAJDA

FEDOR: Patrik PARTILA GAZDINÁ: Jana JANIČOVÁ

STACH: Peter BANDŽÁK SYN: Tomáš PAVÚK

BAČA: SlavomfrJELEŇÁK DCÉRA: Viktória TOMKOVÁ
KUBO: Ľubomír HAJDA