Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola (MŠ) v Železníku bola zriadená 1.XII.1961. Riaditeľkou aj učiteľ­kou bola Zuzana Hamarova . Škôlka bola zriadená v priestoroch budovy ZŠ, kde bola uvoľnená jedna trieda. Od 28.1.1975 sa MŠ presťahovala do novej budovy, postavenej len na tieto účely.

So stravovaním detí v MS sa začalo 15.VII.1977. Prvou kuchárkou bola Darina Mitaľová.

K dnešnému dňu MŠ v našej obci pracuje presne 42 rokov. Počas týchto rokov dochádzalo k personálnym zmenám. Vystriedali sa tieto učiteľky: Hamarová, Kuzmanová, Matľaková, Železníková, Mihoková, Vasiľová, Tomková, Virostková, Majerová a Partilová.

Najdlhšie (21 rokov) pracovala p. Tomková Anna. Teraz je už na dôchodku.V kuchyni sa vystriedali tieto kuchárky: Mitaľová, Migošová, Dzurišová. Prácu školnícky vykonávali: Čorbová, Mitaľová, Pankuchová, Hamarova, Ban džáková. V MŠ doteraz bolo zaškolených 741 detí. Najlepšia dochádzka bola v r. 1979/80 – mesačne 32 detí. Najmenej detí v školskom roku 1993/94 – mesačne 10 detí.

Deti a MŠ prispievali v priebehu roka svojím programom do osláv rôznych pamätných dní – MDŽ, MDD. Od šk. r. 1985/86 sa organizuje detský karneval. V posledných rokoch sme za podpory obecného úradu navštívili trikrát Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Počas celej existencie MŠ nedošlo k žiadnym vážnejším priestupkom. Od r. 1989 bolo prerobené lokálne kúrenie na ústredné vykurovanie. To prispelo k lepšej estetike prostredia.