Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Poloha obce

Železník sa rozprestiera na južnom okraji Nízkych Beskýd doliny Tople v nad­morskej výške 170 – 400 m. Má rozlohu 583 ha. V súčasnosti obec patrí do Prešovského kraja, Svidníckeho okresu.

V obci žije 470 obyvateľov, z toho je 214 ekonomicky aktívnych. 

Nadmorská výška

170 – 400 m.n.m.

Rozloha

583 ha

Počet obyvateľov

470

Ekonomicky aktívny obyvatelia

214

Erb obce Železník

V zelenom polí štítu nad červenou pätou symbolizujúcom vodnú hladinu dva symetrickú na okrajoch umiestnené zlaté (žlté) Masy, medzi nimi strieborný (biely) strapec hrozna so zlatým (žltým) listom a stopkou.

Neskorogotický štít

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.Tento návrh Je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Obec v obraze

Jar

Leto

Jeseň

Zima

Panorámy

Záplavy 2004

V roku 2004 koncom júla spadlo na našom území veľké množstvo zrážok, ktoré spôsobilo zaplavenie poľnohospodárskych majetkov a sadov. Táto záplava spôsobila nemalé materiálne škody poľnohospodárskemu družstvu Železník, ako aj obyvateľom obce majúcich v blízkosti povodia Tople svoje polia a majetky. Materiálne škody spôsobil aj náš potok (Železníček), ktorého koryto nestačilo pre odtok zrážok. Z toho dôvodu je potrebné uviesť niekoko pohľadov na vykreslenie celej tejto nelichotivej situácie, v ktorej sa ocitla naša a nielen naša obec.