Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom ,za predchádzajúci rok,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa §9 odst.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z.,v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.