Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Zverejnené

Testovanie proti COVID 19,Antigenovými testami v obci Železník,dňa 01.05.2021,od 13,00-15,00 hod v budove OcÚ Železník

ID: 94/2021

27.4.2021

ID 94/2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom Železník, za predchádzajúci rok 2020,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa paragrafu 9 odst. 4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácií sieťových odvetví v znení neskorších predpisov

ID: THOR-BYCHDV-14659

24.2.2021

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom, za predchádzajúci rok, v zmysle povinnosti regulovaného subjektu, podľa §9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012Z.z.v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ,v znení neskorších predpisov

ID: THOR-BLYJ33-144051

28.2.2020