Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Zverejnené

Obec Železník a Letisko club Vás všetkých srdečne pozývajú na „Trojkráľovú zábavu“ 6.januára 2023,do Kultúrného domu Železník.O zábavu sa postará hudobná skupina AKORDIC.Vstupné 4,-€

ID: 12023

5.1.2023

Prílohy

Evidencia štandartov kvality za oblasť voda-pitná,Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom ,za predchádzajúci rok,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa §9odst.4 Vyhlášky č.276/2021 Z.z.,v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o reguláciií v sieťových odvetviach

ID: 3/2022 V

15.2.2022

Testovanie proti COVID 19,Antigenovými testami v obci Železník,dňa 01.05.2021,od 13,00-15,00 hod v budove OcÚ Železník

ID: 94/2021

27.4.2021

Prílohy

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom Železník, za predchádzajúci rok 2020,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa paragrafu 9 odst. 4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácií sieťových odvetví v znení neskorších predpisov

ID: THOR-BYCHDV-14659

24.2.2021