Predslov

Každý sa niekde narodil. Každý niekde vyrastal,  zažil príjemné a aj nepríjemné chvíle. Na miestach, na tých krásnych miestach v obci Železník. Tie miesta, či už nejaké prírodné zákutia, domy v ktorých sme sa narodili, vyrastali, blízky kruh priateľov. Tam človek cíti že má svoje miesto, kde sa cíti príjemne, pochopený.

Táto stránka vznikla aj z toho dôvodu, že keď bude niekto mimo domova, tak aspoň takýto malý kúsoček mu pomôže byť doma v pohľadoch, myšlienkach. Doma kde je človek rád, v obci Železník.

Stránka pozostáva z 5 sekcií. Každá obsahuje informácie, ktoré sú zoradené do významových celkov (sekcií), ktoré sú obsiahnuté v submenách jednotlivých sekcií. Sekcie sú zoradené podľa charakteru obsiahnutých informácií. Snažil som sa tak, aby všetky informácie boli zoradené prehľadne, čitateľne a aby boli zaujímavo podané. Ak sa mi (ne)podarilo naplniť vaše očakávania napíšte mi, alebo ak máte nejaké návrhy ako vylepšiť a obohatiť túto stránku, prosím napíšte mi na môj @mail: mperzel@zoznam.sk.

Túto stránku som vytváral v priebehu 3 mesiacov, cez leto 2004. Práca na nej nebola až taká ťažká, aká bola námaha na získanie informácií a ich grafické spracovanie. Niekto by mi mohol vytknúť chyby (chýba anglický a nemecký preklad :-), alebo nepekné spracovanie. No musí si uvedomiť, že som to robil nezištne, bez nároku na odmenu. Podľa toho posudzujte túto prácu. Budem šťastný ak niekto príde ku mne a potľapká ma po pleci a povie: "Dobrá práca".

Ako som už spomenul najťažšie bolo získať informácie, previesť ich do elektronickej podoby a graficky spracovať. Preto sa chcem poďakovať predovšetkým Ing. Rudolfovi Bosákovi, Ing. Martinovi Bosákovi PhD., Mgr. Božene Jurišovej a  Paľovi Mihalčinovi, ktorí mi poskytli značnú časť informácií a rád k tejto stránke. Ďalej by som sa chcel poďakovať za informácie a hlavne finančné prostriedky na webhosting, starostovi našej obce Ing. Andrejovi Mitaľovi. Ďalej Beňovi Bakaľarovi, Ľudke Peržeľovej, autorom a spoluautorom brožúrok o obci Železník a futbalových turnajov, z ktorých som čerpal nemálo údajov - Márii Bosákovej, Ing. Alexandrovi Tarčovi, Erike Pavlíkovej, Alici Meceňovej, Martinovi Bandžákovi, Vincentovi Daňkovi a mnohým ďalším.

späť

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk