Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Do oznámenia PHRaSR obce Železník je možné občanom obce nahliadnuť a vzniesť pripomienky na webovej stránke obce Železník,do elektrickej tabule obce Železník na webovej stránke a v kanceláriií Obecného úradu v pracovných dňoch do 20.3.2024