Preskočiť na obsah

Ľudová muzika a piesne

Časti:
1.Kniha ľudových piesní Beťár ja parobek
2.Ľudový spevák a muzikant Ondrej Majer

Beťar ja parobek

Výber 340 obľúbených pesničiek sa neobmedzil iba na oblasť Šariša či Zemplína, odkiaľ pochádzame, ale sú tam aj pesničky beťarske, huncutske, zalužicke, šarišske, zemplinske, slovenské, rusnacké, zahraničné, cigánske, hymnické, nekonečné, vianočné, poľovnícke.
V publikácii sú uvedené aj regrútske, svadobné, študentské a aj „budovateľské“ pesničky. Medzi nimi si každý nájde aj tie „svoje“ pesničky, hoci s pozmenenými slovami v závislosti od jednotlivých oblastí Slovenska.

Informácie o knihe:
Rok vydania: 2009
Počet strán: 183 str.
Formát: A5 – farebná
Cena: 8,00 € (240,- Sk)
Beťar ja parobek – ukážka

Objednávky prosíme zaslať:
• mailom na info@bosak.sk
• alebo písomne na adresu :
Spoločnosť Michala Bosáka
Masarykova 10
08001 Prešov

Viac informácií na:
http://www.bosak.sk/parobek.html

Obrázok: Predná strana knihy Beťár ja parobek od autorov Martina Bosáka a Martina Rovňáka

Ondrej Majer

Tehelná 8, 08701 Giraltovce, mobil. 0908 310 867

Topľanský parobek 1

Z pokolenia na pokolenie.
Tak by sa dalo povedať o hudobnom talente Ondreja Majera. Svoj hudobný talent zdedil po svojom otcovi Jánovi Majerovi, ktorý bol známym huslistom so svojou ľudovou hudbou v Železníku. Ondrej, ako 14-ročný, začal hrať popri otcovi s touto ľudovou hudbou ako huslista. Postupne prechádzal hrať na akordeón, neskôr už vo svojej vlastnej kapele. Na ďalšie nástroje klarinet, saksafón, bicie a gitaru hral najviac 25 rokov v hudobnej kapele Kométa, na svadobných hostinách. Na sobáš odprevádzal cez 1000 manželských párov, je zakladateľom folk. súboru Topľan v Giraltovciach. Ako vedúci choreograf pôsobil vjeho všetkých zložkách. Niekoľko rokov pôsobil ako spevák v PUĽSE. Po ťažkej autohavärií, ktorú našťastie prežil, pokračuje v hudobnej kapele Klasik. Je rád, že hudobný talent zdedili po ňom jeho deti – dcéra a syn. Ondrej za svoje hudobné 3 spevácke obdobie skladal ľudové piesne. Tieto piesne, ktoré sa rozhodol nahrať a naspievať na CD a kazety, sú takzvané z jeho autorskej dielne.

Prijemné počúvanie, milovníci ľudovej hudby.

A

1. Chcel byl vám zašpivac r.99 3:20
2. Mám frajirku r.70 4:08
3. Budze nám vešelo, Ked ja bula r.74 3’42
4. Búl ja beťár r.90, Ked som slúžil r.7 25:05
5. Odobierka r.76, Javorovo lisce r.73 5:40
6. Topľanský parobek r.98, Dzivčatko šumne r.72 5:08
7. Krásny čas r.75 3:08

B

1. V Želežníku na mosciku r.98,3:07
2. V Želežníckym poľu r.73 2:37
3. Dolu mlinským jarkom r.98, Sklamal som raz r.70 4:42
4. Chodzi milý r.98, Za nasu stodolu r 98 6:45
5. Pominuli 20 ročky r.98, Kačmárova žena r.98 3:51
6. Šumný ja beťár r.98 3:38
7. Pooral ja r.71 2’11
8. Pobočkaj me frajirečko r.75, Ženil bym v r.72 5:37

TOTALTIME 63:39

Topľanský parobek 2

Vážení poslucháči, na druhej mojej kazete Vám ponúkam piesne najmilšie môjmu srdcu.
Svoje piesne chodievam hrávať a spievať s harmonikou aj pre oslávencov živelného jubilea a taktiež pri svadobných hostinách s hudobnou skupinou VÝCHOD z Giraltoviec.
Prajem Vám príjemné počúvame.

A

1. Chudobný som še…, Padá rosička
2. A za našu stodolečku
3. Poc mila
4. Mal som jednu prepilečku
5. Mila moja zadrimala, Keď som išol kolo mlina
6. Co še stalo
7. Pomaľučky prez hurečku
8. Kebiš prišla mamka moja
9. Dopočul som še novinu

B

1. Javorovo kolky
2. V Zborove
3. Od poľany
4. Železnícke želvi
5. Frajirečko moja
6. O mamičko
7. Keď sa zjara
8. Hraju v krčme
9. Braca mojo
10. Mam frajirku na zempline, Moja mac dumala

Topľanský parobek 3

Vážení poslucháči,
z mojej nevyčerpateľnej studnice ľudových piesní vám ponúkam moje najmilšie k môjmu srdcu. Vypočujete si ich v poradí už z tretej kazety a kompaktného disku v mojom podaní. Svoje piesne rád spievam aj pri životných jubileách oslávencov, ktorým chodím hrávať s harmonikou. Taktiež spievam pri svadobných hostinách s hudobnou skupinou Východ z Giraltoviec. Prajem Vám príjemné počúvanie.

A

1. Beťar ja parobek
2. A do našej zahradečky
3. Otecko môj, mamka moja
4. Ked ja budzem orac
5. Ňeveľo ja chodzil
6. Od Prešova
7. Ked som ja bul
8. Zavčas rana
9. Pi paľenku
10. Lúčenie
11. Pil som vínko

B

1. Chcel bym vas pozdravic
2. V Prešove, Ani še mi nešňivalo
3. Brežinki
4. Mal som koňe
5. Od včera večara
6. Frajirečki štiri
7. Ked ja išol
8. Niet to krajšie
9. Zaľali najkrajšie valali, Nichto nám
10. Načo mije tá záhradka
11. Zlamal še mi, Spal bi ja, Abo bi mi

Topľanský parobek 4

Vážení milovníci ľudovej hudby,
už 35 rokov odprevádzam novomanželov ľudovou hudbou na sobäš. Najprv to bolo s hudbou môjho olca Jána Majera v Železníku, neskôr s vlastnou ľudovou hudbou KOMÉTA a teraz s [vdovou hudbou VÝCHOD z Giraltoviec. Za to (o obdobie som nazbieral bohaté skúseností zo zvykov pri svadobných obradoch ako sú: vyprevádzame mladého K neľes(e, odoberanie novomanželov do kostola, tancovanie družoov, Lepenie, radový tanec a dalSie zvyky svadobčanov. Pre zachovanie týchto obradov pre ďalšie generácie som sa rozhodo! nahral a naspieva! ďalšie kazety s ľudovou hudbou VÝCHOD z Giraltoviec. Prajem Vám prijemné počúvanie
Andrej Majer Topľanský parobek

TOPĽANSKÝ PAROBEK 4 a hud. skupina VÝCHOD z Giraltoviec

A

1. Keď hrá Východ
2. Parobci še žeňa, Žeňce že še
3. Keď som začal podrastať
4. Dobrý večar, Nikto nezná
5. Odobierka u ženícha
6. Idzeme, idzeme, Chodzila Hanička
7. Odobierka u nevesty, A jaký to krasny
8. Do koscela

B

9. Ktože by nepoznal
10. A na našim naloňu, Nepovic Haničko
11. Ach. Bože muj, V Michalovci
12. Paradnica 2:5
13. Ej, dobrú noc, Ani še me nepýtaj
14. Ej, vydám Še
15. Daj mi milá, Vtedy ši mi
16. A jak to nedobre (ludová) 1 ‚4
17. Podvomi, Ked ja bula, Priščipok