Organizácie

Drobnochovateľský zväz

Družobná obec - Železník

Evanjelická cirkev

Materská škola

Rímskokatolícka cirkev

Šport

Základná škola

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. júla 2021.