Preskočiť na obsah

Drobnochovateľský zväz

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1975. Jej zakladajúcimi členmi sú Ján Fiľakovský, Ján Homulka, Ján Rubis. Andrej Rubis. Alžbeta Partilová. V súčasnosti má 75 členov. Jej predsedom je Ján Rubis. V minulosti organizácia vlastnila dve liahne kurčiat. Tvorili podstatnú časť príjmov pre organizáciu. Zostarli a v súčasnosti už nie sú v prevádzke. Na miestnom výstavisku Murava sa každoročne organizo­vali miestne výstavy drobnochovateľských zvierat. Mali dobrú úroveň a boli aj dobre ohodnotené okresnými funkcionármi. Ony mali zásluhu na tom, že sme sa dostali do povedomia ľudí z okolia.

V chovateľskom spolku je veľmi dobre rozvinutý chov hydiny, králikov a oviec.

V súčasnosti táto organizácia ešte ako tak pracuje, ale kvôli ekonomickej situácii v štáte záujem o kontrolované chovy už nie je. Dúfame, že aj tento problém sa vyrieši a činnosť spolku nadobudne pôvodný charakter.