Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Testovanie Antigenovými testami proti COVID 19 Železník, dňa 17.04.2021,od 13,00-15,00 hod, v budove OcÚ Železník ID: 79/2021
13-04-2021
Popis
Testovanie Antigenovými testami COVID 19 ,Železní dňa 17.04.2021 od 13,00-15,00 hod
Prílohy
Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom Železník, za predchádzajúci rok 2020,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa paragrafu 9 odst. 4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácií sieťových odvetví v znení neskorších predpisov ID: THOR-BYCHDV-14659
24-02-2021
Popis
Evidencia štandartov kvality za oblasť VODA-pitná
Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom, za predchádzajúci rok, v zmysle povinnosti regulovaného subjektu, podľa §9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012Z.z.v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ,v znení neskorších predpisov ID: THOR-BLYJ33-144051
28-02-2020