Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom, za predchádzajúci rok, v zmysle povinnosti regulovaného subjektu, podľa §9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012Z.z.v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ,v znení neskorších predpisov ID: THOR-BLYJ33-144051
28-02-2020