Domov / Dokumenty / Rôzne

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Predmet
Zverejnené
Prílohy
Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom, za predchádzajúci rok, v zmysle povinnosti regulovaného subjektu, podľa §9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012Z.z.v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ,v znení neskorších predpisov 28-02-2020 THOR-BLYJ33-144051
28-02-2020
PHRaSR obce Železník,Programovacie obdobie obdobie 2015-2024 20-02-2020
20-02-2020

Filter dokumentov