Preskočiť na obsah

Rímskokatolícka cirkev

Územie, do ktorého patrí aj Železník, sa na rozhraní 13.-14. storočia pričlenilo k Jágerskému biskupstvu. O duchovný život sa starali pravdepodobne križovníci z Chmeľova, ktorí boli kanonickou vetvou rádu (nie rytierskou). Križovníci uskutočňovali duchovnú správu už v cirkevne organizovanej časti tohto územia. V 14. storočí zo správ z pápežských desiatkov vyplýva, že v šarišskej hornej časti bolo veľa fárností. Kolonisti, ktorí na tieto časti územia prichádzali, si uplatňovali právo na vydržiavanie farára. Tu treba hľadať vznik farnosti Kračúnovce, ku ktorej bol pričlenený aj Železník. Vo vizitácii roku 1636 sa uvádza Železník ako filiálka Kračúnoviec. Podobne aj v rokoch 1703, 1734 a 1775.

Z roku 1719 list farára z Kračúnoviec pre biskupa tiež dokumentuje, že Železník je filiálka farnosti Kračúnovce.

Všetky správy o Železníku svedčia o tom, že v Železníku nebol žiaden kostol. Vo farských správach nie je zmienka ani o rodinných kaplnkách.

Vo funkcii kurátora pôsobil pán Foľtyn, potom jeho syn Ondrej Foľtyn. Od 3. júna 1990 je kurátorom Ján Bandžák. V cirkevnej hospodárskej rade je pán Bandžák, pán Majirský a pán Kočiš.

Rímskokatolícky kostol Božieho milosrdentsva v Železníku

Fotogaléria výstavby kostola Božieho milosrdenstva v Železníku

Vysviacka základného kameňa

Základný kameň pre náš kostol Božieho milosrdenstva v Železníku bol posvätený sv. otcom Jánom Pavlom II. v Košiciach dňa 2. júla 1995.

Vysviacka zvona Božieho milosrdenstva v Železníku

Vysviacka kostola Božieho milosrdenstva v Železníku ( 1. 9. 2007)