Preskočiť na obsah

Po špivaňu

Po špivaňu

Tak jak po druhé roky, ta i na toto bože narodzene sme še po kojscele zešli cala naša partija. Dohodli sme še, kedy a od keho začneme večar chodzic ‚po špivaňu“. Povedali sme sebe, kto jaku vinčovačku budze hutorec a dohodli sme vianočné špivanky.

Večar sme še šicke zešli u jedného z nas a vyskúšali sme sebe, jak nam to pujdze. Ked sme už mali šicko vyskúšané, vešli sme do peršeho dvora, dze še švicilo a jeden z nas pod oblakom popýtal gazdu o zvolene zašpivac slovami:

‚Páni hospodári, či špice, ä čujece, či našu koledečku občekujece. Či by sce nam nedali zašpivac verš abo dva – ked dace – zašpivame, a ked ne – ta šumné podzekujeme a pujdzeme dalej!‘

Väčšinou dali, ale stalo še nam i to, že dakdze nikto neodpovedal, ta sme še pobrali dalej. Ked sme dostali od gazdu zvolene, tak sme zašpivali dohodnuté špivanky. U nas v Želežniku sme špivali tote špivanky:

„Pasli ovce pastyre“,

‚Kedy jasná hvizda“,

‚Čas radojsci“.

Potom sme špivali vinšovačky:

Na Vašim dvore červená ruža, Vašej Hančovi dobrého muža a ocovi sto bečky vina a macerí na rúčky syna.

Na Vašim pecu suša pšeničku, Vašim parobkom šumnú ženičku a ocovi sto bečky vina a macerí na rúčky syna.

Toto šicko sme špivali vonka pod oblakom. Vedz nas gazda pozval dnuka do chyži a tam sme mu ešči každý vinčovali:

Vinčujem vam, vinčujem na toto bože narodzene,

žeby vam Pán Buch pomuch toto prežic,

druhého še dožič,

pri zdraviu, pri ščejscu, pri hojným božim požehnanú.

Čo vy sebe požadace od milého Pána Boha,

to ja vám vinčujem zo ščireho šerca.

Sto tisíc na stul

a poradne kone na dvur.

Pochválený buc Ježiš Kristus!

Gazda nás privítal a my sme začali špivac:

Dajce že nám, dajce, co nám mace dac, bo vám strešku otarhame a pod nohy pojscelime, bo nám žimno stac.

Gazda nás počastoval, i po štamperličku uľal, bo to bula furtom tuha zima. A gazdiňa abo dzivka nás ponúkla kolačami co napekla. Malé dzeci spod poscele še na nás pripatrali – co to za hosce do nich prišli. Ked sme še ohrali, pobrali sme še špivajuci dalej:

Dzekujeme vám za vašo dary, žeby sce nám to za zle nemali. Ščejsca, zdravia, rocku nového a ku tému všeho dobrého.

A tak sme chodzili z domu do domu, kym sme neprešli calu dzedzinu. Na druhy dzeň na „Štefanskej zábave‘ sme zhodnocili cale našo koledovane.

Kedy jasná hvizda

Kedy jasná hvizda
z neba višvicila,
vtedy Panenka Maria
syna porodzila

Jak ho porodzila,
šumné mu špivala,
ľuľaj, ľuľaj, muj synačku,
bo ja by bars spala.

Počekajce, mamko,
len jednu hodzinu,
pujdzem ja vám až do raja
po vašu perinu.

Ach, synku muj zlatý,
či bys to urobil,
neminula hodzinečka,
jak ši še narodzil.

Ach, mamíčko moja,
šak ja som Syn Boží,
že ja stvoril nebo i zem
i tých hrišnych ľudzi.

Čas radosti

1. Čas radosti, veselosti svetu nastal nyni
náš Spasiteľ vykupiteľ již jest narodený

v mestečku Betleme, v jasličkách na slame leží malé pachoľatko na (slame) zime.

2. C o jsme všichni lidé hříšní radostne čekali
to anjeli dnes veselí nám to zvestovali.

A protož plesejme, všichni se radujme pachoľatko – nemluvňatko vítejme.

Pasli ovce pastyre

Pasli ovce pastyre,
pasli ovce pastyre,

pri betlemskom majire, pri betlemskom majire.

Anjel še jim ukázal,
anjel še jim ukázal,
do Betlema jim kázal,
do Betlema jim kázal.

Oni še ho uľakli,
Oni še ho uľakli,
na kolena pokľakli,
na kolena pokľakli.

Neklikajce – len ice,
neklikajce – len ice,
Krista Pána najdzece,
Krista Pána najdzece.

Najdzece Ho
v jasličkoch,
povitého
v pantličkoch

Maria Ho povija,
Maria Ho povija,
a mu špiva Glória
a mu špiva Glória.

A Jozef Ho koliše,
a Jozef Ho koliše,
a Mu špiva Ježiše,
a Mu špiva Ježiše.

Ľudové tradície

V programe sa predstavia:

Ján BANDŽÁK, Peter BANDŽÁK, Ľubomír HAJDA, Pavol HAMARA, Slavomír JELEŇÁK, Patrik PARTILA.