Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Municipálny úver -Univerzal č.019/013/19

ID: 019/013/19 – Prima banka Slovensko a.s.Žilina

4.11.2021

Začiatok účinnosti 4.11.2021

Koniec účinnosti 3.11.2031

Dátum podpísania 4.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č.24/2021 uzatvorená v zmysle ust. paragrafu 588 a násl.Občianského zákonníka dňa 04.10.2021 medzi Obec Železník a Jaroslav Rubis,trvale bytom Železník 89

ID: 24/2021 – Obec Železník predávajúci

1 652,00 €

4.10.2021

Začiatok účinnosti 4.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.10.2021

Suma s DPH 1 652,00 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Obec Železník predávajúci,Jaroslav Rubis Železník 89, kupujúci

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vypožičke

ID: 1/2021 – Štatistický úrad SR

16.3.2021

Začiatok účinnosti 16.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Štatistický úrad SR,Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Mandatná zmluva

ID: 11/2020 – Vidiek

100,00 €

5.1.2021

Začiatok účinnosti 5.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Vidiek, n.o.,Bardejovská 254, 087 01 Giraltovce,IČO:37886240

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2019

ML-audit

11.12.2020

Začiatok účinnosti 8.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ ML-audit,s.r.o. Ing.Michal Lažo,čat.Nebiljaka 658/7,Svidník

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020

ID: 2407572216 – Generali Poisťovňa

513,49 €

2.10.2020

Začiatok účinnosti 28.9.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 513,49 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa,a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-Profi Dodatok č.3 ,zo dňa 7.10.2022 k Poistnej zmluve č.:2407572216
Dodatok č.1 zo dňa 10.6.2021 k Poistnej zmluve č.:2407572216
Dodatok č. 2 zo dňa 3.11.2021 k Poistnej zmluve č.:2407572216

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: 5100260050 – VSE a.s.Košice

2.10.2020

Začiatok účinnosti 2.10.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ VSE a.s.Košice,Mlynská 31, 042 91 Košice,IČO:44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.3

ID: k Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/H368 –

26.11.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy