Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva v Železníku,voľby 29.10.2022

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy