Výsledky volieb do VÚC Prešovského kraja v obci Železník 29.10.2022

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. novembra 2022
Kategória

Prílohy