Kúpna zmluva č.24/2021 uzatvorená v zmysle ust. paragrafu 588 a násl.Občianského zákonníka dňa 04.10.2021 medzi Obec Železník a Jaroslav Rubis,trvale bytom Železník 89

Zverejnené
4. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2021 − 18. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 24/2021
Začiatok účinnosti: 4. októbra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 4. októbra 2021
Suma s DPH: 1 652,00 €
Dodávateľ / Partner: Obec Železník predávajúci,Jaroslav Rubis Železník 89, kupujúci

Prílohy