Preskočiť na obsah

Článok: Dukla 25. júna 1997, 3 strana

Mgr. Božena Jurišová

Článok: Dukla 25. júna 1997, 3 strana

Svet je krásny

Rôzne výtvarné tech niky (kresba perom, maľba, pastel, kombino vaná technika, akvarel, tempera, kvas. olej) širo­ ká škála námetov (od krajiny, cez zátišie, abstraktné kompozície, figurálne kompozície) a zmysel pre harmóniu farieb. Toto všetko nemôže nechať človeka ľahostajným a núti ho zamýšľať sa aj nad autorkou toľkej krásy.

Mgr. Božena Jurišová pochádza z dedinky Čeľovce v okrese Prešov, dnes žije so svojou rodinou v Železníku a už 30 rokov pôsobí ako učiteľka výtvarnej výchovy na ZŠ v Giraltovciach.

Čo ju priviedlo k umeniu? Možno ju ovplyvnilo prostredie, v ktorom vyrastala Mama bola známa ľudová výšivkárka a otec kolár, stolár, výrobca huslí a huslista.

Potom prišiel pán učiteľ Horváth na Osemroč nej strednej škole v Chmeľove. Bol zanietený výtvarník, rozpracoval učebné osnovy pre výtvarnú výchovu a samozrejme, formoval aj svoju talentovanú žiačku.

Neskôr, vo výtvarnom krúžku v Giraltoviach vplýval na jej tvorivú činnosť a vštepoval jej lásku k umeniu pán Potaš. Na Pedagogickej fakulte v Prešove usmerňovali jej umelecký rast akademickí maliari Markovič, Hapák, Šafránko, Muška, Sučka, Gaj, Dic a mnohí ďalší. Radi jej pomáhali.

Bola vnímavá a mala talent. Po skončení vysokej školy odovzdáva skúse nosti svojim žiakom na ZŠ v Giraltovciach, nezanedbáva však ani svoju vlastnú tvorbu.

Hádam najväčší úspech zaznamenala na medzinárodnej výstave (súťažnej) výtvarníkov – pedagógov v bulharskej Varne, kde získala 2. miesto.

Jej umeleckú tvorbu poznajú aj v Českom Téšíne, v  Prešove, Barde jove. Michalovciach, Humennom a teraz už aj vo Svidníku.

Svoju prvú autorskú výstavu mala v Giraltovciach v roku 1996. Docent Pavol Markovič z PgF UPJŠ v Prešove vtedy o nej povedal, že „po zhliadnutí vystavovaných prác, najmä z posledného obdobia môže konštatovať a zodpovedne povedať, že dosiahla úroveň profesionálneho umelca“.

Tí ktorí pani Jurišovú poznajú osobne, neobdivujú iba jej výtvarné práce. Je pre nich človekom, od ktorého sa treba učiť. Jej životným krédom je pracovať s chuťou a láskou a nikdy nezaváhať, keď treba pomôcť iným. Svet je krásny. Treba len vedieť vidieť krásu, rozmýšľať o nej a pokúsiť sa ju tvoriť.

Nenechajte si ujsť príležitosť a navštívte výstavné priestory Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v čase od 26. júna do 31. júla. Vtedy tam bude nainštalovaná autorská výstava výtvarníčky Mgr. Boženy Jurišovej zo Železníka.

Autor: Hedviga Imrová