Testovanie proti COVID 19 Antigenovými testami, v obci Železník 01.05.2021,od 13,00-15,00 hod,v priestore budovy OcÚ Železník

Zverejnené
27. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2021 − 2. mája 2021