Preskočiť na obsah

Prerokovanie zaradenia lokality SKUEVLúky pri Giraltovciach do národného zoznamu území europského významu-Verejná vyhláška