Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariatu a komposesoriatu Železník 29.8.2021

Zverejnené
3. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2021 − 3. septembra 2021