Návrh stanov urbariatu a komposesoriatu Železník

Zverejnené
3. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2021 − 3. septembra 2021