Testovanie proti COVID 19 Antigenovými testami, v obci Železník 01.05.2021,od 13,00-15,00 hod,v priestore budovy OcÚ Železník

Vyvesené
27. apr 2021
Zvesené
02. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória