Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra-Wifi pre Teba-Železník

ID: 2408714076 – Generali Poisťovňa

178,68 €

8.11.2022

Začiatok účinnosti 9.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH 178,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr

ID: 482022 – Vijofel trade

10.10.2022

Začiatok účinnosti 10.10.2022

Koniec účinnosti 10.10.2024

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Vijofel trade,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce

Dodávateľ - IČO 36474738

Prílohy

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-Profi Dodatok č.3 ,zo dňa 7.10.2022 k Poistnej zmluve č.:2407572216

ID: Dodatok č.3 – Generali poisťovňa

164,29 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 7.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 164,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020

Dodatok k zmluve o dodaní tovarov“Wifi pre Teba-Železník“

ID: 1/2022 – WI-NET s.r.o.

12 954,00 €

25.7.2022

Začiatok účinnosti 25.7.2022

Koniec účinnosti 24.7.2027

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ WI-NET s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 47146192

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dodaní tovarov

Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071BYP4

ID: Z311071BYP4 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12 954,00 €

2.6.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Zmluva o grantovom účte -projekt Wifi pre Teba

ID: 11374/13/0122 – Prima banka Slovensko a.s.

28.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu č.ZM-KO-OD-22-0151

ID: ZM-KO-OD-22-0151 – Kosit a.s.

7 761,00 €

8.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti 1.4.2027

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH 7 761,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov

WI-NET

12 954,00 €

4.3.2022

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2022

Suma s DPH 12 954,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ WI-NET,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 47146192

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve o dodaní tovarov"Wifi pre Teba-Železník"

Zmluva o dielo, o poskytovaní služieb

KB PROTECT

23,00 €

5.1.2022

Začiatok účinnosti 5.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 5.1.2022

Suma s DPH 23,00 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ KB PROTECT,s r.o.,Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zimná údržba ciest 2021/2022/2021

ID: 8/2021 – Správa a údržba ciest PSK

8.12.2021

Začiatok účinnosti 3.12.2021

Koniec účinnosti 31.3.2022

Dátum podpísania 3.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Správa a údržba ciest PSK,oblasť Bardejov,Štefaniková 789, 085 48 Bardejov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 zo dňa 10.6.2021 k Poistnej zmluve č.:2407572216

ID: 1 – Generali Poisťovňa a.s.

24.11.2021

Začiatok účinnosti 10.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020

Dodatok č. 2 zo dňa 3.11.2021 k Poistnej zmluve č.:2407572216

Generali Poisťovňa a.s.

1 243,13 €

5.11.2021

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2021

Suma s DPH 1 243,13 €

Objednávateľ Obec Železník

Objednávateľ - Sídlo Železník 16, 087 01 Železník

Objednávateľ - IČO 00322768

Dodávateľ Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020