Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Železník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva č.24/2021 uzatvorená v zmysle ust. paragrafu 588 a násl.Občianského zákonníka dňa 04.10.2021 medzi Obec Železník a Jaroslav Rubis,trvale bytom Železník 89

ID: 24/2021

1 652,00 €

4.10.2021

ID 24/2021

Začiatok účinnosti 4.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.10.2021

Suma s DPH 1 652,00 €

Dodávateľ / Partner Obec Železník predávajúci,Jaroslav Rubis Železník 89, kupujúci

Dodatok č.1 k Zmluve o vypožičke

ID: 1/2021

16.3.2021

ID 1/2021

Začiatok účinnosti 16.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Štatistický úrad SR,Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava 45

Mandatná zmluva

ID: 11/2020

100,00 €

5.1.2021

ID 11/2020

Začiatok účinnosti 5.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 100,00 €

Dodávateľ / Partner Vidiek, n.o.,Bardejovská 254, 087 01 Giraltovce,IČO:37886240

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2019

11.12.2020

ID

Začiatok účinnosti 8.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ML-audit,s.r.o. Ing.Michal Lažo,čat.Nebiljaka 658/7,Svidník

Poistná zmluva č. 2407572216 zo dňa 21.09.2020

ID: 2407572216

513,49 €

2.10.2020

ID 2407572216

Začiatok účinnosti 28.9.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 513,49 €

Dodávateľ / Partner Generali Poisťovňa,a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: 5100260050

2.10.2020

ID 5100260050

Začiatok účinnosti 2.10.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner VSE a.s.Košice,Mlynská 31, 042 91 Košice,IČO:44483767