Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom, za predchadzajúci rok,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa § 9 odst.4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z.,v znení Vyhlášky č. 235/ 2016 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zverejnené
24. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2023 − 28. februára 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 22/2023

Prílohy