Voľby do samosprávy obce a VÚC 29.10.2022

Zverejnené
12. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy