Oznámenie o plnení úloh pri príprave volieb do OSO a VÚC v obci Železník 29.10.2022

Zverejnené
4. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy