Organizačno-technické zabezpečenie referenda 21.1.2023

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. novembra 2022
Kategória

Prílohy