Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Železník

Zverejnené
26. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júla 2022 − 26. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-SK-PLO-2022/004308-001

Prílohy