Informácia pre voliča referendum 21.1.2023

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 22. januára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty