Preskočiť na obsah

Evidencia štandartov kvality za oblasť voda-pitná,Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom ,za predchádzajúci rok,v zmysle povinnosti regulovaného subjektu,podľa §9odst.4 Vyhlášky č.276/2021 Z.z.,v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o reguláciií v sieťových odvetviach