Materská škola

Materská škola (MŠ) v Železníku bola zriadená 1.XII.1961. Riaditeľkou aj učiteľ­kou bola Zuzana Hamarova . Škôlka bola zriadená v priestoroch budovy ZŠ, kde bola uvoľnená jedna trieda. Od 28.1.1975 sa MŠ presťahovala do novej budovy, postavenej len na tieto účely.

So stravovaním detí v MS sa začalo 15.VII.1977. Prvou kuchárkou bola Darina Mitaľová.

K dnešnému dňu MŠ v našej obci pracuje presne 42 rokov. Počas týchto rokov dochádzalo k personálnym zmenám. Vystriedali sa tieto učiteľky: Hamarová, Kuzmanová, Matľaková, Železníková, Mihoková, Vasiľová, Tomková, Virostková, Majerová a Partilová.

Najdlhšie (21 rokov) pracovala p. Tomková Anna. Teraz je už na dôchodku.

V kuchyni sa vystriedali tieto kuchárky: Mitaľová, Migošová, Dzurišová.

Prácu školnícky vykonávali: Čorbová, Mitaľová, Pankuchová, Hamarova, Ban džáková.

V MŠ doteraz bolo zaškolených 741 detí. Najlepšia dochádzka bola v r. 1979/80 - mesačne 32 detí. Najmenej detí v školskom roku 1993/94 - mesačne 10 detí.

Budova materskej školy

Deti a MŠ prispievali v priebehu roka svojím programom do osláv rôznych pamätných dní - MDŽ, MDD

Od šk. r. 1985/86 sa organizuje detský karneval.

V posledných rokoch sme za podpory obecného úradu navštívili trikrát Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

Počas celej existencie MŠ nedošlo k žiadnym vážnejším priestupkom.

Od r. 1989 bolo prerobené lokálne kúrenie na ústredné vykurovanie. To prispelo k lepšej estetike prostredia.

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým menovaným a aj ostatným ob­čanom, ktorí sa pričinili a veríme, že aj pričinia o to, aby materská škola existovala v našej obci aj naďalej.

Zuzana Majerová správca MŠ Železník

späť

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk