Výsledky vyhľadávania pre “”

Ľudoví rozprávači

Pavol Mihalčin Ta toto som ja chlop zo Želežnika, chto chce vecej poznac to mojo pisane ta naj na internece dluchši zostane. Tak lepši poznac moje mišlenki, hoci ne som…

Svadba

Vešeľe v Želežniku Svadba z pohľadu „starostu“ Pavla Mihalčina zo Železníka Začiatok svadby, privítanie Starosta:  Vážené svadobné zhromaždenie, milá rodinka, milí rodičia. Vzácna a radostná je táto chvíľa, že Vás môžem…

Domov

Obec v kocke 28. mája 2019 Poloha obce Železník sa rozprestiera na južnom okraji Nízkych Beskýd doliny Tople v nadmorskej výške 170 – 400 m. Má rozlohu 583 ha. V…

Holokaust

Holokaust – Pogrom vykonaný na židoch v rokoch 1939 až 1945 V roku 2005 všetci oslavujeme 60. výročie od ukončenia vojny, víťaztvo nad nacistickým nemeckom a v našich krajoch víťaztvo…

Mgr. Božena Jurišová

Článok: Dukla 25. júna 1997, 3 strana Mgr. Božena Jurišová Hľadám krásu, ktorá je všade okolo nás. Vidím ju zrakom, ale aj srdcom. Štetec a pero v mojich rukách ju…

Ľudová muzika a piesne

Časti: 1.Kniha ľudových piesní Beťár ja parobek 2.Ľudový spevák a muzikant Ondrej Majer Beťar ja parobek Výber 340 obľúbených pesničiek sa neobmedzil iba na oblasť Šariša či Zemplína, odkiaľ pochádzame,…

Základná škola

Tradície základnej školy sa začali utvárať po roku 1930. Do tohto roku školopo vinné deti z našej obce navštevovali Štátnu ľudovú školu v Giraltovciach, pretože v obci Železník nebola budova…

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu : – Občiansky preukaz – Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa – Cudzinec predkladá cestovný…

Traja králi

Traja králi Dňa 7. januára 1996 od 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Železníku sa uskutočnila kultúrna akcia, v tejto sekcii Vám ponúkam obsah tejto akcie. PRÍHOVOR ŽELEZNIČANA Šumný dobrý večar,…