Povinne zverejňované dokumenty obce Železník

V súlade so zákonom č.546/2010 Zb.z., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011 obec Železník začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy, objednávky a faktúry.

Zmluvy :

Číslo
Zverejnené
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Scan
37/005/08
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Dodatok k Zmluve o úvere
37/026/10
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
37/005/08
10.5.2012
Dexia banka Slovensko a.s.
Zmluva o úvere Dodatok č. 3
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Zmluva o úvere - Municipálny úver
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Zmluva o úcte Municipálneho úveru
 
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Zmluva projekt Revitalizacia a regeneracia centra obce Železnik
 
28.5.2013
Jan Foltin
Predaj nehnutelnosti c.1
28.5.2013
Jan Foltin
Predaj nehnutelnosti c.2
1/2013
30.09.2013
Základná škola v Kračúnovciach

Dohoda  č.   1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

JO 240215
10.3.2015
Premier Consulting, s.r.o.
Zmluva JO 240215 strana č. 1
Zmluva JO 240215 strana č. 2
Zmluva JO 240215 strana č. 3
 
2.7.2015
Obec Železník
Výzva o verejnom obstaravani na okna Materská školka

JPGJPGJPG

02/2015
12.8.2015
GERALT,s.r.o.

ZMLUVA O DIELO č. 02/2015

JO 091215-1-2
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 1 002
JO 091215-2-2
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 2 002
JO 091215-1-1
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 1 001
JO 091215-2-1
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 2 001
23.2.2016
Ing. Martin Štefanco - STEMAR stav
Zmluva energetický audit-znižovanie energetickej náročnosti OcÚ
22.2.2016
Projekt JM, s.r.o. - Ing. Feciľak
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Železník
 
31.5.2016
Zmluva o dielo Unistav Teplička,s.r.o.
Rekonštrukcia KD v obci Železník
         
Výzvy :        
 
29.6.2016
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody v obci Železník 2016
 
9.3.2017
Obec železník Vyzva na predkladanie ponuk - Externe riadenie projektu.pdf
  29.3.2017 Obec železník Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník - Externé riadenie projektu
  26.10.2017 Obec Železník VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK "Stavebné úpravy Kultúrneho domu Železník"
  27.2.2018 Obec Železník - Dotazník Evidencia štandardov kvality pitnej vody
         
  30.4.2018 Obec Železník Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Železníku
  5.6.2018 Obec Železník Dodatok - Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník

PDFPDF

Dodávateľské faktúry:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet faktúry
Scan
20110312
26.3.
GAS-MG, s.r.o.
Oprava miestny komunikacii
20110312
26.3.
GAS-MG, s.r.o.
Súpis vykonaných prác
ZK2010050
12.7.2010
R.A.S.,s.r.o., Sveržov

Rekonštrukcia a vystavka MK a chodnikov v obci Železník - naviac prace 1 a prilohy

ZK2010050
12.7.2010
R.A.S.,s.r.o., Sveržov
Rekonštrukcia a vystavka MK a chodnikov v obci Železník - naviac prace 2 a prilohy
130006
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Projektova dokumentacia
130023
28.5.2013
Bricon, Snakov
Rekonstrukcia
2013167
15.10.2013
Frantisek Kundra
 
FV 150014
14.9.2015
GERALT,s.r.o.
Plastove okna a príslušenstvo

 

 
Scan
Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce 2015 - 2024
Uznesenie o schválení PHRSR obce Železník
Zverejnené: 22.2.2016

Objednávky:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet objednávky
Scan
32/2013
28.5.2013
Bricon, Snakov
Rekonstrukcia
33/2013
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Projektova dokumentacia

Zmenky:

Číslo
Zverejnené
Preberajúci
Názov zmenky
Scan
37/026/10
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
VISTA ZMENKA
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky

 

späť

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk