Tournaments - Three kings tournament

I´m sorry about translation, it will be done in close future.

Občianske združenie Kultúrny a historický Šariš od svojho vzniku (1995) organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Patria sem vystúpenia folklórnych spevákov Janka Ambróza, Hanky Servickej, súborov Zemplinčan, Topľan, Čerhovčan, ...

Medzi viacerými športovými stretnutiami bolo najzaujímavejšie futbalové stretnutie Železník (pri Giraltoviach) - Železník (pri Revúcej), kedy sa urobil aj zápis do Guinesovej knihy rekordov .

Mužstvo Železníka pri Giraltoviach so starostom Železníka pri Revúcej.

V roku 1998 začalo občianske združenie písať históriu Trojkráľového turnaja v halovom futbale. Okrem hodnotných ocenení od roku 1999 víťaz získava aj veľký putovný pohár, ktorý venovali Jozef Daňko (prezident turnaja) a Ing. Rudolf Bosák (prezident OZ).

 

Ročník 1998

Ročník 1999

Ročník 2000

Ročník 2001

Ročník 2002

Ročník 2003

 

Prehľad umiestnenia v ročníkoch

 

Poradie

1998

1999

2000

2001

2002

1.

Giraltovce

Habura

Kračúnovce

Habura

Pušovce

2.

Kračúnovce

Paligol

Uzovce

Železník

Železnik

3.

Železník A

Železník A

Habura

Uzovce

Kračúnovce

4.

Kuková

Giraltovce

Železník

Fijaš

Hrabovčík

5.

Kalnište

Kuková

Kuková

Kračúnovce

Giraltovce

6.

Lúčka

Kalnište

Marhaň

Kuková

Kuková

7.

Kračún. dorast

Brezov

Kalnište

Marhaň

Uzovce

8.

Železník B

Železník B

Lúčka

Kalnište

Lúčka

9.

Brezov

Fijaš

10.

Lúčka

Želmanovce

 

Prehľad ocenení v ročníkoch

 

Cena

1998

1999

2000

2001

2002

Najlepší hráč

HARČARlK Jozef (Kračun )

BOSÄK Martin (Železnik)

PROKOP Miroslav (Uzov.)

GAJDOŠ Kristián (Uzov.)

HRIVNÁK Jozef Železník

           

Najlepší strelec

KUNDRA Jozef -8g.

PAĽKO Anton -10g.

NAZAD Milan -9g.

KOSTELNlK Jozef - 9 g.

CISKO Martin -8g

           

Najlepší brankár

MAJER Ján (Železník)

VASILENKO Marcel (Habura)

ŠTEFÁNIK Peter (Kračun.)

HAJDA Ján (Železník)

FRÍMER Róbert (Kračúnovce)

           

Najlepší hráč nad 40 rokov:

BAČKAY Štefan (Giraltovce)

GOLIAŠ Jozef (Paligol)

-

HERSTEK Milan (Fijaš)

MIHALČIN Pavol (Železnik)

           

Najlepší hráč Železníka do 21 r.:

-

BREJA Peter

HAJDA Ján

JELEŇAK Slavomir

DAŇKO Jozef ml.

           

Najkrajšia kľučka turnaja:

-

MIHALČIN Pavol (Železník)

-

-

-

back

 
mperzel@zoznam.sk english deutsch slovensky