Súčasnosť

Železník sa rozprestiera na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline Tople v nad­morskej výške 170-400 m. Má rozlohu 583 ha. V severnej časti až rovinatý. V súčasnosti patríme do Prešovského kraja, Svidníckeho okresu.

Žije tu 470 obyvateľov, z toho je 214 ekonomicky aktívnych. 

Štatistické údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky

Mapy
Satelitné snímky Slovenska, Východného Slovenska a Železníka:

 

www.mapy.sk

www.graphicmaps.com

www.supernavigator.sk

www.googleearth.comspäť

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk