Holokaust - Pogrom vykonaný na židoch v rokoch 1939 až 1945

V roku 2005 všetci oslavujeme 60. výročie od ukončenia vojny, víťaztvo nad nacistickým nemeckom a v našich krajoch víťaztvo nad režimom Slovenkého štátu. Pri tejto príležitosti je dôležité si pripomenúť a hlavne nezabudnúť na holokaust (pogrom) vykonaný na židoch (a na iných) žijúcich v tej dobe aj v našej dedine.

V tejto sekcii nájdete veľa zaujímavých informácií o osudoch židov v Giraltovciach a priľahlých dedín.

 

Zdroje :

Yad Vashem archív Jerusalem.
"Dejiny Giraltoviec", Východoslovenské vydavateľstvo (Košice 1992).
Korešpondencia, osobné rozhovory s tými čo prežili.

Vytvorené:  

Gabi Lana
E-mail: gl7@inter.net.il .

Za pomoci:  

Arkady Brazin, Webmaster of The Israel Genealogical Society

Stiahnuté z: www.shtetlinks.jewishgen.org/giraltovce/jewsinvillages.htm
Preklad: Ing. Peržeľ Miroslav

 

Súčasnosť mesta Giraltovce a okolia

Giraltovce je mesto ("shtetl") v severo-východnej časti Slovenska. V súčasnosti má 4271 obyvateľov. Je situovaný pri potoku Radomka a v blízkosti rieky Topľa. 28 km severovýchodne od mesta Prešov. Na chádza sa 210m nad morom a súradnice sú: 4907N 2131E. Postal code: 08701

Politická história

Prvá písomná zmienka o Giraltovciach je z roku 1416. Šľachta z Drienova pri Košiciach založili sídlo a skupinu dedín: Vaľkovce, Matovce, Fijaš, Francovce a Giraltovce v štrnástom storočí.

 

Obrázok: "Obecný dom"

soffices.jpg (8328 bytes)

Obecný dom - vrátane notára, pošty a daňového úradu. V roku 1930 Bela Lustbader bol notár a Freimann bol vedúcim daňového úradu.

Do roku 1918 tento región bol časťou Rakúsko - Uhorskej monarchie. Od vtedy až po Mníchovskú dohodu (" o nás bez nás ") v roku 1938 patril tento región k Československej republike. 14 marca 1939 bola vyhlásený vznik Slovenského štátu. Po vojne v roku 1945 patril tento región naspäť k Československej republike, až do roku 1993 kedy vznikla Slovenská republika.

Obrázok: Panoráma Giraltoviec rok 1944

 

Židovská komunita v Giraltovciach a v okolí

Obrázok: Mládež 1942

syouth.jpg (6388 bytes)

Mládež (Narodení medzi 1910-1923) Stojaci z ľava do prava: Israel Eller, Sidi Friedmann, Waechter, Ida Reich, Israel Friedmann, Elza Friedmann, Josef Ziegler, Friedmann, Berl Lichtig; sediaci: Zishe Liling.  

 

Tí čo prežili sú vyznačený modrou farbou.

1. SEIDENFELD

Jakob (1878), Janka (1884). Z'ev [obchodník s dobytkom]; Jozko [maliar], (18.10.1916), Irena (1910), Helena (5.6.1914),  Ester (5.6.1919), Alica-Ajda(18.11.1921).

2. S C H W A R Z

Simon (11.7.1893), [podnikateľ], Irena (3.3.1910).

3. S A U B E R

Jakob (22.2.1858).

4. GRUENWALD

Hermin (1888) [kupec]; Marta (22.10.1908), Lezer (3.12.1910),  Sima (1.9.1912), Gizella (25.4.1914), Lebis (26.6.1918), Herman-Zwi (11.1.1920), Regina (17.6.1916), Elu (21.8.1921), Rela-Terezia (11.1.1923), Rachel (14.11.1906).

5. B L I T Z

Salamon [krajčír] (4.3.1901), Rozalia (28.3.1891) ;

6. ROSENWASSER

Jozef [krajčír]( 29.6.1919).

7. K E P F

Stefan [zástupca notára], Aliza.

8. W A H R M A N N

[krajčírka] ; Duri, Pali.

9. SCHOENFELD

Nathan [zubár], Frida; Sundi, Oskar.

10. S T A R K

Serena [domáca pani] (3.1.1886).

11. S T A R K

Samuel [hostinský] (25.12.1895), Hermina (8.3.1898); Ella (12.3.1923), Vojtech-Bubi (19.9.1924), Marcel (3.9.1938).

12. S T A R K

Artur [záhradník], (20.10.1908), Klara (16.3.1917); Viktor (29.6.1942).

13. EHRENFELD

Terezia [domáca pani], (24.5.1894); Chana (11.1.1922), Yishayahu (4.2.1926), Gitta (14.5.1923), David (1927)

14. MENDLOVIC

Herman [pekár] (24.6.1914), Regina-Rivka (16.6.1916)

15. B E R G E R

Leopold [textílny obchodník], Rose ; Wolf, Simon (17.11.1911), Josl, Rela, Aranka- Tauba (2.12.1912), Chaim (10.1.1923), Herman (11.6.1924), Ester + Aron (10.9.1938)

16. SONNENTAL

Sani-Alexander [obchodník], Serena ; Anna- Anci (5.5.1923), Edita (20.8.1924), Rudolf ; Sabina (15.5.1880).

17. SCHOENFELD

Ignac , [zubár], Vali , Martin (1937).

18. SCHOENFELD

Abraham-Adolf (1899), Mara (1890); Renata (1930), Stella (1932), Viola (1940).

19. G E W U E R Z   (ENGEL)

Arce, Mojse.

20. FRIEDMANN

Dr Jozef [právnik], Berta ; Arpi, Ema, Zoli, Tibi , Agnesa (15.9.1922).

21. FREIMANN

[daňový vedúci] ; Sani, Ferdi.

22. LUSTBADER

Vojtech [notár], Irena (1904); Baby/Klara (3.4.1926)

23. FROEHLICH

[farmár] ; Lili, Laci, Magda (6.10.1920), Otto.

24 FROEHLICH

Pali [farmár].

25. LICHTENSTEIN

Mor [mlynár a farmár]; (9.11.1857 - 1944).

26. LICHTENSTEIN

Izidor [vlastník mlynu a elektrárne] (15.7.1889 - 4.7.1976),   Maria (15.5.1894-3.6.93); Imi (23.9.1921), Gabi (30.9.1925)

27. ROSENBERG

Terez [domáca pani]; Kato, Imre (6.1925).

28. ROSENBERG

Marishka [sekretárka právnika] (22.1.1913), Elza (16.8.1921).

29. L I C H T I G

Gitta [domáca pani] (26.1.1917 ? 10.3.1990) .

30. HOLLAENDER

Hersi [elektrikár] (20.2.1922- 1945).

31. LICHTENSTEIN

Jozi [vlastník mlynu a elektrárne], (3.2.1893-1945), Sari (29.9.1900); Agi (27.12.1925), Lici (19.8.1927), Greta (21.3.1932), Julia (24.8.1939-1944), Martin (13.9.1940).

32. L I C H T I G

Markus [obchodník], Esti (5.2.1988); Bela (12.2.1909), Lebis (11.11.1919), Rosi - Rachel (2.6.1911), Gitl, Mose (24.3.1920), Sima, Lea (3.6.1922)

33. K L A F T E R 

Abraham [farmár] (1877), Chaja ; Baruch (19.6.1918), Dina, Icik.

34. SCHOENFELD 

Moshe [hodinár] (20.7.1903), Ilona ; Gertruda (10.1.1932), Eva (17.2.1938).

35. HAENDLER

Ignac [obchodník s obuvou a oblečením], Sara .

36. GROSSMANN

Ignac [obchodník s obuvou a oblečením] (25.4.1912), Rozika.

37. Z I E G L E R

[sklenár] Roza (9.7.1887); Josl (3.3.1912), Helena (17.1.1915),   Erna, Sara (9.9.1920), Jidl (24.1.1924), Simcha (25.12.1925) Wiliam (10.5.1928).

38. L E F K O V I C

Natan (14.4.1893), Serena (19.5.1899); Markus (25.9), Herman (18.2.26), Regina (5.1.1928), Rozalia (18.7.1930), Jozef (18.8.1932), Samuel (25.5.1937).

39. G O E B E L

Jehuda [krajčír] (1875), Lea (15.6.1870); Aharon (29.11.1902), Malvin-Rachel (1907), Malka (20.12.1910), Rivka-Regina (1913), Sara (8.1920-1973), Josef (1908-1976), Shmuel(1900).

40. S A U B E R

Moric [obchodník](22.8.1901), Sara (20.61908) ; Leon (14.7.1931), Judita (14.8.1933), Elvira (1.2.1936), Herman (14.4.1940).

41. FRIEDMANN

Blanka [učiteľ] (7.6.1916).

42. ALTMANN

Mano [mäsiar] Sara;

43. HAENDLER

Adolf-Abraham [sklenár] (8.1.1889), Anna (1878); Regina (31.3.1903), Imi,  Manci (7.4.1922), Magdalena (3.6.1932), Ludovit (3.4.1934).

44. D E U T S C H

Josef ["shochet"] Laje; Israel, Jidl, Avrum-Cvi, Jankel (25.1.1919 ? 97), Z`ev, Jisocher, Jicchak (1933), Sheindl, Dvora, Chana, Ester-Elza (17.10.1924).

45. SCHOENFELD

Samuel (1875);Chaim-Henrich [kožušinár] (12.10.1901),Regina (1907); Leo(1936), Olga (1939), Hedviga (1933).

46. E L L E R  

Eliezer ["shamej"] Chaja-Rivke(26.6.1870); Menachem , Azje, Mojse, Efraim, Aron, Samuel, Israel, Neta, Dvora, Sheindl.

47. KANNENGIESSER

Samuel

48. R E I C H

Izidor [obchodník], Fani (1904); Shulamit, Marika (1936).

49. M I L D E R

[mäsiar] Sose, Serena (1906); Sara (1921), Helena (17.10.1923), Adela (11.1.1926), Izidor, Ladislav (1.1937), Regina (7.3.1940).

50. HAENDLER

Chaim [hostinský], Fani ; Katarina (17.6.1921), Zoli.

51. FRIEDMANN

Samuel, Mina [krajčír]; Irena , Zoli, Alzbeta-Didi (1.12.1921), Sidonia (17.7.1922), Ajda, Lili (8.1.1920).

52. S A F R A N

Jankel, Gitta ;

53. R E I C H

Jicchak [obchodník s minerálnou vodou], Berta (1876); Motu-Markus, Mendl (20.2.1906), Israel, Lipi, Seren, Adel (31.1.1916).

54. SCHREIBER

Josefina ; Bori, Ibola , Lili (13.6.1917), Lali , Zoli, Artur, Fishl, Sari, Manya.

55. FRIEDMANN 

Srul, Ella ;

56. FRIEDMANN

Lajos [farmár], Rachel; Srul, Eidel, Jicchak, Rachel-Roza (8.5.1913), Regina-Rivka (20.7.1918), Feige-Fanny (10.2.1921), Mayer-Marek (8.9.1922-1997), Ester-Edita (24.1.1924), Mojse, Jozef, Saje(1925)

57. KLEIMANN 

Dov [obuvník]; Cvi, Sidonia (24.5.1917), Armin(21.11.1915), Serena (10.6.1920), Elena (16.2.1919), Zlata (7.12.26).

58. M A N D E L

Herman (8.5.1893) [pokrývač]; Jidl, Srulik (1925).

59. FRIEDMANN

Adolf [krajčír], Chana; Israel, Blime, Zoltan-Zise, Majlech, Chaim (14.11.1923), Alzbeta (1.12.1921).

60. MENDLOVIC

Abraham [pekár](1886), Sara (1889); Lebis, Mose , Chazkel  (5.9.1923), David (10.11.1924), Perl-Helen, Lea (1925), Rachel, Dvora (1929), Malke-Gitl (1930), Rivka (1927), Arje.

61. WERTHEIMER

Mose [obchodník](1887) ; Manci.

62. ROSENBLUT

Julius [obchodník] (4.1.1875), Sara, (15.12.1884); Lebis- Ladislav (23.12.1915), Emanuel (4.9.1911), Mojse, Mendl, Lenka (12.4.1913), Ajda.

63. R E I C H

Joel [obchodník], Helena (1902) ; Fanny (2.1.1922), Lea.

64. L I L I N G

Cvi [obuvník], Blanka(29.9.1881);Zise-Zigmund,(7.6.1912), Heni-Helena (25.7.1914), Sara(2.7.1919), Feige (18.3.1916).

65. A M S E L

Simon ["melamed"] (2.3.1890), Bluma (28.11.1896) ; Antonia (1933), Jozef (1939).

66. HOROVIC

Kive ["melamed"], Sara; Mendl, Lea.

67. S A M E T

Moric [obuvník], Gizela (1891); Elka, Lea-Lenka, (4.9.1914), Hendl.

68. SICHERMANN

Lajos-Lebis [tesár] Chaja-Regina; Jicchak , Zehava, Nomi.

69. GOTTLIEB

Jakob Dr [doktor];

 

Rozličné skupiny

Partizáni

Deutsch Jankel

Friedmann Tibi

 Seidenfeld Jozko

Stark Bubi

Schreiber Lali

Schreiber Bori

  

 

 


Tí čo prežili koncentračné tábory

Berger Chaim

Friedmann Agi

Friedmann Eva (Matovce)

Froehlich Laci

Grossmann Rachel

Rosenberg Marishka


Odvedenci v    6 .   B r i g á d e armády Slovenského štátu

Friedmann Mayer

Gutmann Laci

Mendlovic Lebis

Froehlich Laci

Gutmann Edo

Mendlovic Mose

Gruenwald Hersi

Lichtenstein Imi (Lana)

Rosenblut Mose

Gruenwald Lebis

Lichtig Lebis

Seidenfeld Jozko  

 

"J e w i s h" - židovská história

Židia prišli na toto územie v roku 1750 z regiónu "Halic" v Poľsku. V roku 1786 v Giraltovciach žilo 21 židov žilo v 3 domoch. 3,2 % z celkovej populácie v meste. Komunita bola prepojená s rabinátom v Ha nušovciach, nachádzajúceho sa 12 km od Giraltoviec.

V roku 1800 bol posvätený cintorín.

V roku 1828 žilo v Giraltovciach 46 židov v 4 domoch. Mená: Josef Friedmann, Lazar Gewuerz, Abraham Gottlieb a vdova Lichtenstein sa v dokumentoch spomínala od roku 1842.

V roku 1848 v Giraltovciach žilo 137 židov.

Židovská škola bola otvorená od roku 1890. Riaditeľ bol Jakob Zukermann. V roku 1900 bola židovská škola zlúčená s evanielickou školou a s prvostupňovou ľudovou. Jeden z učiteľov bol Ignac Lobelovic.

V roku 1900 bola postavená synagóga a o niekoľko rokov neskôr "mikve"(?).

Majoritná časť komunity bola ortodoxná. Ignac Haendler, Isidor Lichtenstein a Natan Schoenfeld boli v rokoch 1920 a 1930 vodcami komunity.

Komunita si zarábala na živobitie väčšinou obchodníctvom a podnikaním. V druhej polovici 19. storočia boli spomenutí títo lekári: 1875 - Dr. Henrich Hoffmann, 1885 - 1898 Dr. Jacob Weiss, 1899 - Dr. Arthur Horowitz a v roku 1909 Dr. Jacob Gottlieb bol nominovaní ako šéf regionálneho zdravotníckeho inšpektorátu.

Medzi dvomi svetovými vojnami židia venovali hlavne: krajčírstvu, obuvníctvu, tesárstvu atď. Niektorí z nich mali potraviny alebo obchody s odevmi. Miestny mlyn, líla a elektráreň patrili židom.

V roku 1924 Lichtensteinova rodina vybudovala elektrickú sieť a dodávala elektrinu Giraltovciam, Marhani a Kručovu. Týmto sa svojím spôsobom zvýšil životný štandard populácie. Právnikom, učiteľom a mnohím ďalším.

V roku 1867 židia z Giraltoviec získali občianske práva ako všetci ostatní židia v Maďarsku.

Žiadia sa tiež zúčastnili v 1. svetovej vojny. Abraham Horowitz padol v 1. svetovej vojne.

Po vyhlásení Československej republiky židia získali štatút kultúrnej a národnostnej menšiny. Vo voľbách v apríli 1920, 475 židov z Giraltoviec volilo Židovskú stranu. V celom okrese ich volilo 6751 voličov.

V roku 1930 rozloženie národnostných menšín: 1395 čechoslovákov, 7 rusov, 25 maďarov a 220 židov.

V roku 1941 v Giraltovciach bolo 345 židov v 58 rodinách.

 

Židia a dediny v okolí Giraltoviec (Február 1942)


Tí čo prežili sú vyznačený modrou farbou.

B r e z o v

1. F E L D M A N N

Adolf [vlastník krčmy], Sari (2.12.1904); Anna (26.5.1926)
Jolana (19.8.1927), Magda (1.6.1931).

2. H O E N I G

Ernest [farmár] ;


D u k o v c e

3. S A F R A N

Viliam [farmár](24.7.1879), Katarina (1882); Serena
(8.8.1911), Jakub (3.3.1921),
Miriam, Tobi (23.9.1913), Ester (14.10.1916), Helena
(23.11.1909).

4. D E U T S C H

Ludvik, Rachel ;

5. L E B O V I C

Baruch, Chana ;

F i j a š

6. S E L M A N O V I C

Rozalia [domáca pani] (10.9.1883).

K r a č ú n o v c e

7. G L U E C K

 

8. G O T T D I E N E R

Etel (28.6.1880);

9. L I L I N G

Amalia (25.7.1873)

10. W A L D M A N N

Cecilia (6.1.1908), Rozalia (10.7.1910)

K u k o v á

11. W A E C H T E R

[obchodník] ; Berl, Sara(25.2.1925)
Leopold (1923) ,Arnost (4.6.1934), Ferdinand (4.8.1936).


L a s c o v

12. A M S E L

Jakub-Naftali (6.4.1877) [vlastník krčmy], Berta ; Feivl
(6.10.1911); 3 girls,1 boy.

13. G O L D B E R G E R

Eugen (2.12.1911), Ester (27.3.1914)M a r h a ň

14. W E I S B E R G E R

Herman [vlastník krčmy] (5.11.1898), Erzi (13.4.1904);
Judita (16.7.1927), Lea-Erna (3.3.1930), Arnold (24.5.1932),
Robert (6.5.1938), Agi (25.1.1942).

15. G U T T M A N N

Herman [obchodník](12.8.1887), Zenka (16.8.1895);
Tibor(26.1.1916), Ladislav (1918), Edmund (19.5.1920).

16. F O L K M A N N

Moric ; Regina, Samuel, Lajos.

17. F O L K M A N N

Adolf


M a t o v c e

18. F R I E D M A N N

Jakob [obchodník], Rozalia ; Eva (19.3.1923),
Tobi, Lea, Baruch, Judit, Margita (31.10.1925).

19. B E R G E R

Armin (13.2.1891)

O k r ú h l e

20. B A U M

[obchodník] ;Chaim, Rivka, David, Perl, Ester (9.7.1923),
Lea (28.12.1919).

21. B A U M

[vlastník krčmy] Josef, Mirjam.

22. L E U T M A N N

Amalia [domáca pani] (27.11.1897).

23. T A N D L I C H

Moric (9.4.1894), Tibor (30.4.1894), Zoltan (18.4.1930).


S o b o š

24. G E L B A R T

Viliam (10.9.1869); Slomo, David, Irena, Regina (6.10.1921)


Š t i a v n i k

25. W O H L

Josef ; Slomo, Regina (4.5.1924), Edit.

26. L I L I N G

Fany (24.9.1880); Lazar (27.7.1904).

S t u ľ a n y

27. B E R G E R

Jakub (20.6.1928), Izak (20.8.1930).

28. L I L I N G

Fany (8.12.1893); Ruzena (6.6.1921), Helena (7.8.1924),
Serena (30.4.1926), Frantiska (3.8.1927), Jakub (16.12.1932),
Dorota (6.11.1933).

29. R E I S S

Malvina (10.9.1912), Janka (9.1.1914).


Železník

30. G L U E C K

Elemer (10.11.1901), Malka-Malvin (4.2.1897); Rivka,
Zalman, David, Jakub(9.3.1934), Alexander (15.5.1930).

 

Obdobie "Shoah" - "pogromu" - holokaustu .

Ako výsledok Mníchovej dohody v septembri 1938, československá republika bola rozdelená. V októbri 1938 Slovensko získalo autonómiu. V marci 14. 1939 ako vazal Nacistického Nemecka bol vytvorený Slovenský štát. Silne antisemitská propaganda, produkovaná tiež aj ľuďmi, vyústila k nenávisti proti židom. Antisemitská legislatíva odsunula židov zo škôl, úradov a sociálneho a ekonomického života. Židom vlastniacim obchody a priemysel bol zabratý majetok "arizátormi" a do roku 1942 bol všetok majetok zarizovaný.

Mladí muži boli naverbovaní do 6. Brigády Slovenskej armády.
V marci 1942 začala deportácia židov na Slovenku. Prvé ženy staršie ako 16 rokov boli deportované do Poľska (do koncentračných táborov).Po nich deporotovali mladých chlapcov. Z Giraltoviec a okolitých dedín do mája 1942 boli deportovaní:

84 mužov medzi 16 až 55

123 žien od 16 rokov

115 detí do 16 rokov

130 žien nad 55 rokov.

Všetko spolu 452 židov. V marci 1944 s približujúcim sa frontom, zbytok židov z okresu boli evakuovaní na západ. Značná časť z nich do koncentračného tábora Zemianska Kert.
Medzi rokmi 1941 a 1944 partizánska skupina, vrátane niekoľkých mladých židov, bola aktívna v lesoch Matiašky v blízkosti Giraltoviec. Stefan Kubik Friedmann bol jeden z ich dôležitých veliteľov. Ruská armáda vstúpila do Giraltoviec skoro ráno 18. januára 1945.

Obrázok: "Údolie komunít " blízko Yad Vashem  v Jerusaleme. Východné slovensko "kehilot" sekcia.

 

Po vojne

Len 58 z 351 židov z Giraltoviec samotných prežilo vojnu. Niektorí sa vrátili do mesta a opustili ho po nejakom čase. Rodina Jankela Deutscha bola jedinou ktorá zostala. Ostatní odišli do Israela alebo emigrovali do Spojených štátov.

Synagóga bola zničená počas vojny a všetky domy židov boli zdemolované v rokoch po vojne.                        

                         
Tí čo prežili: rok 2002

Berger Josl Joe

Lichtenstein Greta; Trenk

Berger Hershi Harry

Eng. Lichtenstein Martin

Ehrenfeld Chana;  Bar Shalom

Mendlovic Herman Cvi

Friedmann Agi; Reuter

Rosenberg Marishka; Simon

Friedmann Eva; Wiesel

Rosenberg Imre  Pinchas

Goebel Malka Malvina

Schoenfeld Marci

Gruenwald Herman

Safran Jankel; Jakov

Gruenwald Lebish

Sichermann Arie

Gruenwald Elu

Schwarz Irena;     Rivka Reismann

Guttmann Edo David

Stark Artur; Sedlak

Haendler Kato; Schutzer

Weisberger Erna; Cohen

Klafter Baruch

Weisberger Judit; Greenfield

Eng. Lichtenstein Gabi; Lana

Weisberger Agi; Moskovic

Lichtenstein Agi; Loewy

Ziegler Josef Jerry

Lichtenstein Lici; Horowitz

 

späť


deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk