Floods

I´m sorry about translation, it will be done in close future.

V roku 2004 koncom júla spadlo na našom území veľké množstvo zrážok, ktoré spôsobilo zaplavenie poľnohospodárskych majetkov a sadov. Táto záplava spôsobila nemalé materiálne škody poľnohospodárskemu družstvu Železník, ako aj obyvateľom obce majúcich v blízkosti povodia Tople svoje polia a majetky. Materiálne škody spôsobil aj náš potok (Železníček), ktorého koryto nestačilo pre odtok zrážok. Z toho dôvodu je potrebné uviesť niekoko pohľadov na vykreslenie celej tejto nelichotivej situácie, v ktorej sa ocitla naša a nielen naša obec.

Pictures


P7300027.JPG

 


P7300028.JPG

 


P7300037.JPG

 


P7300040.JPG

 


P7300048.JPG

 


P7300055.JPG

 


P7300062.JPG

 


P7300066.JPG

 


P7300068.JPG

 


P7300083.JPG

 


P7300085.JPG

 


P7300021.JPG

 

     
Few days later

P7300006.JPG

P7300008.JPG

P7300009.JPG

P7310012.JPG

back

 
mperzel@zoznam.sk english deutsch slovensky