Farmers league

I´m sorry about translation, it will be done in close future.

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1975. Jej zakladajúcimi členmi sú Ján Fiľakovský, Ján Homulka, Ján Rubis. Andrej Rubis. Alžbeta Partilová. V súčasnosti má 75 členov. Jej predsedom je Ján Rubis. V minulosti organizácia vlastnila dve liahne kurčiat. Tvorili podstatnú časť príjmov pre organizáciu. Zostarli a v súčasnosti už nie sú v prevádzke. Na miestnom výstavisku Murava sa každoročne organizo­vali miestne výstavy drobnochovateľských zvierat. Mali dobrú úroveň a boli aj dobre ohodnotené okresnými funkcionármi. Ony mali zásluhu na tom, že sme sa dostali do povedomia ľudí z okolia.

V chovateľskom spolku je veľmi dobre rozvinutý chov hydiny, králikov a oviec.

V súčasnosti táto organizácia ešte ako tak pracuje, ale kvôli ekonomickej situácii v štáte záujem o kontrolované chovy už nie je. Dúfame, že aj tento problém sa vyrieši a činnosť spolku nadobudne pôvodný charakter.

Vladimír Peržeľ

 

back

 
mperzel@zoznam.sk english deutsch slovensky