Dediny zapojené do systému separovaného zberu

Mesto/ Obce

Počet obyvateľov

Počet

byt. jednotiek

Počet žiakov ZŠ+SŠ

Rok zapojenia sa do systému

Počet významnejších podnikateľských

subjektov

RD

BD

 

 

 

Giraltovce

4342

440

520

1000

2002

17

Babie

252

73

-

20

01/2005

 

Brezov

428

110

-

21

01/2004

3

Dukovce

246

55

-

16

2003

3

Ďurďoš

226

50

-

19

01/2005

2

Fijaš

146

38

-

32

2003

1

Kalnište

534

125

-

28

2003

4

Kobylnice

113

25

-

22

2003

1

Kuková

684

189

16

75

2003

9

Kračúnovce

1083

250

17

370

01/2005

6

Lascov

516

115

-

48

01/2004

5

Lúčka

533

115

-

35

2003

5

Lužany pri Topli

253

63

-

21

2003

2

Marhaň

904

186

18

320

01/2004

3

Matovce

142

39

-

22

2003

1

Mičakovce

131

32

-

12

2003

1

Okrúhle

653

140

24

170

2003

2

Soboš

132

40

-

22

2003

2

Valkovce

238

64

-

12

2003

2

Vlača

238

60

-

23

01/2005

1

Železník

470

126

-

50

01/2005

6

Raslavice

2442

420

86

690

01/2004

12

Buclovany

620

169

-

89

01/2004

4

Abrahamovce

650

176

-

95

01/2004

8

Chmeľov

980

190

16

120

01/2004

4

Želmanovce

345

77

-

50

2003

6

Spolu

17301

3367

697

3382

 

110

Upozornenie:Údaje uvedené v tabuľke nie sú presné !!!!

Mapa zúčastnených dedín

mperzel@zoznam.sk