Všeobecná charakteristika územia SR

Obyvateľstvo

V SR žije 5,379 mil. obyvateľov (k 26.5. 2001), hustota obyvateľstva je 109,9 obyvateľa na km 2 a prirodzený prírastok bol 0,7 osoby na 1000 obyvateľov v r. 1999. Celková miera ekonomickej aktivity predstavovala v r. 1999 60 %, z toho muži 68,7 % a ženy 52 %. Index starnutia je 90,54, stredná dĺžka života pre mužov 68,95 a ženy 77,03 rokov. SR zaberá plochu 49 035 km 2 o obvode 1672 km. Susednými štátmi sú Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Ukrajina.

Na území SR sa nachádza 7 národných parkov, 16 chránených krajinných oblastí, 182 chránených areálov, 372 prírodných rezervácií, 231 národných prírodných rezervácií, 226 prírodných pamiatok a 60 národných prírodných pamiatok .

49,77 % územia SR je využívaných ako poľnohospodárska pôda, 40,81 % tvoria lesy, 1,9 % vodné plochy, 4,47 % zastavané plochy a 3,05 % zaberajú ostatné plochy.

 

mperzel@zoznam.sk