Stránka Ministerstva životného prostredia vám poskytne všetky potrebné informácie čo robí naša vláda pre ochranu životného prostredia.

www.enviro.gov.sk

 

Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)  je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia na princípoch trvaloudržateľného rozvoja. Jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

www.sazp.sk

 

Hlavná stránka mesta Giraltovce vám ukáže koľko ešte únavnej práce si vyžaduje naše mesto.

www.giraltovce.sk

 

Na stranke nášho okresného mesta nájdete veľa zaujímavých informácií. Grafická úprava nič extra, ale stránka obsahuje všetko, čo vám mesto vie ponúknuť.

www.svidnik.sk

 

Stránka dodávateľa maloobjemových kontajnerov na zber separovaných a neseparovaných odpadov

http://martos-topolcany.sk/eko.html

 

Firma MEVAKO spol. s r.o. Rožňava vznikla v roku 1993 ako dcérska spoločnosť firmy MEVA a.s. Roudnice nad Labem, ktorá sa zaoberá výrobou kovových nádob na odpady, kovových obalov a propan-butanových spotrebičov.

www.mevako.sk

 

Stranka nesúvisiaca so životným prostredím, ale rozhodne má zaujímavý obsah.

www.shtetlinks.jewishgen.org/giraltovce/jewsinvillages.htm

 

mperzel@zoznam.sk